DIREKTOR
DIREKTOR O’RINBOSARI
Qayta tayyorlash va malaka oshirish ta`lim jarayonini tashkil etish va sifatini o`rganish bo`limi
(1 ta)
Qayta tayyorlash va malaka oshirish ta`lim jarayonini tashkil etish va sifatini o`rganish bo`limi
(1 ta)
Bosh hisobchi
(1 ta)
Uslubchi
(2 ta)
Uslubchi yurituvchi
(1 ta)
Muhandis dasturchi
(1 ta)